سیمین بـِهْبَهانی (زادهٔ ۲۸ تیر ۱۳۰۶ در تهران) نویسنده و غزل‌سرای معاصر ایرانی است. او به خاطر سرودن غزلفارسی در وزن‌های بی‌سابقه به «نیمای غزل» معروف است.

 

سالها پیش از این به من گفتی

که مرا هیچ دوستی می داری ؟

                                         گونه ای م گرم شد ز سرخی  شرم

                                           شاد و سرمست گفتمت « آری »

باز دیروز جهد می کردی 

که ز عهد قدیم یاد آرم

                                          سرد و بی اعتنا تو را گفتم

                                          که دگر دوستت نمی دارم

ذره های تنم فغان کردند

که خدارا دروغ می گوید

                                           جز تو نامی زکس نمی آرد

                                          جز تو کامی زکس نمی گیرد

تا گلویم رسید فریادی

کاین سخن در شمار باور نیست

                                           جز تو دانند عالمی که مرا 

                                          در دل و جان هوای دیگر نیست

لیک خاموش ماندم و آرام

ناله ها را شکسته در دل تنگ

                                           تا تپش های دل نهان ماند

                                           سینه خسته را فشرده به چنگ

در دلم شکفته بود این راز

که دلم کی ز مهر خالی بود ؟

                                           لیک تا پوشم از تو ، دیده من

                                           بر گل و رنگ نقش قالی بود

دوستت دارم و نمی گویم

تا غرورم کشد به بیماری!

                                        زانکه می دانم این حقیقت را

                                     که دگر دوستم .... نمی داری...

 


«چگونه با دشمنت به دوستی تا کنم؟

تو رخت زندان تن‌ات، وُ من تماشا کنم؟

تو رخت زندان تن‌ات، و من بمانم خموش؟

قسم به زن، نازنم اگر محابا کنم

اگرچه تلخ است حق، نمی‌توانم نهفت

زبان از آن بایدم که آشکارا کنم»

«دوباره می‌سازمت وطن اگرچه با خشت جان خویش

ستون به‌سقف تو می‌زنم، اگرچه با استخوان خویش»

«شلوار تاخورده دارد مردی که یک پا ندارد

خشم است و آتش نگاهش، یعنی تماشا ندارد»

 

آثار

 • سه‌تار شکسته (۱۳۳۰/۱۹۵۱)
 • جای پا (۱۳۳۵/۱۹۵۴)
 • چلچراغ (۱۳۳۶/۱۹۵۵)
 • مرمر (۱۳۴1/۱۹۶۱)
 • رستاخیز (۱۳۵۲/۱۹۷۱)
 • خطی ز سرعت و از آتش (۱۳۶۰/۱۹۸۰)
 • دشت ارژن (۱۳۶۲/۱۹۸۳)
 • گزینه اشعار (۱۳۶۷)
 • درباره هنر و ادبیات (۱۳۶۸)
 • آن مرد، مرد همراهم (۱۳۶۹)
 • کاغذین‌جامه (۱۳۷۱/۱۹۹۲)
 • کولی و نامه و عشق (۱۳۷۳)
 • عاشق‌تر از همیشه بخوان (۱۳۷۳)
 • شاعران امروز فرانسه {(۱۳۷۳) ترجمهفارسی از اثر پیر دوبوادفر،چاپ دوم :1382}
 • با قلب خود چه خریدم؟ (۱۳۷۵/۱۹۹۶)
 • یک دریچه آزادی (۱۳۷۴/۱۹۹۵)
 • مجموعه اشعار (۲۰۰۳)

      . یکی مثلا این که(2005)