کاریز ما

در دوره ای که

هَر کس

بخوبی

مفهوم

عرضه و تقاضا را می فهمد

راه اندازی

یک

بنگاه اقتصادی زود بازده

بسیار

آسان است.

 

 

*کرام الکاتبین/صحفه ی پنج/سطر آخر

/ 0 نظر / 7 بازدید