زندگی کوتاه است

ای لطیف 

              میان شعر هایم

                                     کیمیایت را نمی یابی

جستجو کن

در میان  پیچکی  رقصان

                                   سماع و کیمیا  با هم

لبانم

سجده گاه شرمگین گلبرگ

 و اکنون

یافتم من عور

   یافتم من سرخ

                پرتپش ، روشن ،  معطر

شهد را


           این طعم را


                         رستگاری را

/ 0 نظر / 14 بازدید