هوانورد

 

زیر  خورشید  امرداد

خیس و شراب آلوداند

اندام  سرخ شمعدانی ها.

 شکاف سینه ات

نفسی عمیقمیان مکیدن خاطره ای شیرین .

 از گودی ناف ات پایین تر

میان پستی لطیف ران هایت

 گلی سرخ و معطر روییده

 پر از حلال ترین شراب ها

اینجا عمق تاریخ ، خمر قداست دارد.

مختصات آیات تشنگی شاید

 عرض داغ و طول صفر درجه

 پایین تر  از سطح دریا

ساعتی دورتر از زمان مبدا

بین دو نیم کره ی ملتهب

با کمی کاویدن

به آب خواهی رسید

/ 0 نظر / 7 بازدید