سلطان


«بقاء مختص ذات اوست»

بدینوسیله در گذشت  تالم بار عزیز  از دست رفته

جوان ناکام  مرحومه مغفوره

«حاج میکائیل یوسف جاکسانی»

را به عموم شما ملت شهید پرور و هنر دوست تسلیت عرض نموده و از درگاه حق تعالی علو درجات را برای ایشان و  صبری جزیل و جمیل برای بازماندگان بویژه خواهر محترمه

حاجیه جانت جاکسانی

از خداوند متعال خواستاریم.

ضمن سپاسگزاری  از تمام کسانی که با ایمیل تلفن فاکس تلکس و تلگراف و موبایل  تسلیت های مهربانانه خود را ارسال نمودند  درخواست می گردد دعوت مارا پذیرفته و با حضور گرم و مهربانانه خود در مراسم  آن عزیز ما را قرین امتنان نموده و شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان را فراهم فرمائید.

خانواده های : جاکسانی ،جینی رو، پریسلی ، ... و سایر وابستگان

زمان : شنبه  ٢٧/٠۶/٢٠٠٩

از ساعت ٨.۵ الی ١٠ بعد از ظهر - بصرف شام (حلیم)

مکان : تالار مرکزی ال ای - خیابان برادوی (ره)

در صورت تمایل وسیله ایاب و ذهاب جهت عزیمت به آرامگاه عزیز و اقع در بهشت یوسی ال ای راس ساعت ۵ بعد از ظهر از مقابل منزل آن مرحوم در بورلی هیلز آماده حرکت می باشد.

/ 0 نظر / 10 بازدید