آقای ترانه

Strangers in the night

Strangers in the night exchanging glances

Wond'ring in the night What were the chances

we'd be sharing love Before the night was through.

Something in your eyes was so inviting,
Something in your smile was so exciting,
Something in my heart,
Told me I must have you.

Strangers in the night, two lonely people
We were strangers in the night
Up to the moment
When we said our first hello.
Little did we know
Love was just a glance away,
A warm embracing dance away and -

Ever since that night we've been together.
Lovers at first sight, in love forever.
It turned out so right,
For strangers in the night.

Love was just a glance away,
A warm embracing dance away -
Ever since that night we've been together.
Lovers at first sight, in love forever.
It turned out so right,
For strangers in the night.

Doobydoobydoodududududu
ِِِِ
Dadadadadadadadadada
Dadadadadadadadadadada

غریبه ها در شب

 

دو غریبه در شب نگا هشان رد و بدل میشه

شگفت زده  از تصادفی که در شب رخ داده
ما تقسیم کردیم عشق را پیش از  آنکه شب به پایان  برسه

یه چیزی توچشم هات خیلی جذاب بود ،
یه چیزی توی  لبخند ات  خیلی  هیجان انگیز بود
یه چیزی تو قلب من ،
به من گفت : که من باید تو را داشته باشم.

دو غریبه در شب ، دو  آدم  تنها
ما دو غریبه ی شب بودیم
تا لحظه ی که  گفتیم : اولین سلام مان را.

تاحدی ما می دانستیم

این عشق فقط یک نگاه بی درنگ بود ،
یک  آغوش گرم رقص  طولانی بود

از آن شب به بعد همیشه همراه  هم شده ایم.
عاشق ها در اولین نگاه ، عاشق می شن برای همیشه.
معلوم شده حقیقت ، برای غریبه ها در شب.

این عشق فقط یک نگاه بی درنگ بود ،
 یک  آغوش گرم رقص  طولانی بود
 از آن شب به بعد همیشه همراه  هم شده ایم.
عاشق ها در اولین نگاه ، عاشق می شن برای همیشه.
معلوم شده حقیقت ، برای غریبه ها در شب.

زمزمه ......

 

لینک ترانه

شناسنامه ترانه :

آواز : فرانک سیناترا (١٩٩٨-١٩١۵)-Francis Albert Sinatra

ترانه سرا یان: ادی اشنایدر- چارلی سینگل تون - برت کامفرت

سال ساخت :١٩۶۶

استفاده شده در فیلم : صورت زخمی

*این ترجمه نیازمندراهنمایی دوستان است.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید