جوجه تخم طلا

 

poor boy
They call me poor boy, poor boy, poor boy
But I ain't lonesome and I ain't blue
'Cause I could never be a poor boy
As long as I’ve got a dolly like you

Ain't got a crust, ain't got a cent
Can't buy a jug, can't pay the rent
I got a heartfull of dreams
And a lot of memories
And that's enough for me

Can't buy a house, can't buy a lot
Ain't got a bean, I ain't got a pot
But what I got is a heartfull of
Love and memories
And that's enough for me

Don't have a pig, don't have a cow
I don't have a horse to pull a plow
But what I got is a heartfull of
Love and memories
And that's enough for me
پسر فقیر
آنها مرا پسر فقیر می نامند

پسر فقیر 

پسر فقیر

اما من تنها و غمگین نیستم

دیگر هرگز فقیر و بیچاره نمی توانم باشم

چنانکه از وقتی عروسکی مثل تو دارم

نان خشک ندارم یک سنت هم ندارم

نمی توانم یک کوزه بخرم

نمی توانم پول اجاره را بپردازم

قلبم پر از خیال است و پر از خاطره

واین برای من کافی است 

آنها مرا پسر فقیر می نامند

پسر فقیر پسر فقیر

اما من تنها و غمگین نیستم

دیگر هرگز فقیر و بیچاره نمی توانم باشم

از وقتی که عروسکی مثل تو دارم

نمی توانم خانه ای بخرم

 نمی توانم خیلی چیز بخرم            

حتی یک نخود هم ندارم قوری هم ندارم

آنها مرا پسر فقیر می نامند

پسر فقیر پسر فقیر

اما من تنها و غمگین نیستم

دیگر هرگز فقیر و بیچاره نمی توانم باشم

از وقتی که عروسکی مثل تو دارم

خوک ندارم گاو ندارم

اسب ندارم که با آن شخم بزنم

اما آنچه که دارم قلبی پر از عشق و خاطره است

و این برای من کافی است

آنها مرا پسر فقیر می نامند

پسر فقیر پسر فقیر

اما من تنها و غمگین نیستم

دیگر هرگز فقیر و بیچاره نمی توانم باشم  

 از وقتی که عروسکی مثل تو دارم

 

 

لینک ترانه

 

شناسنامه

ترانه سرا : ورا ماتسون - الویس پریسلی

آواز و موسیقی :الویس پریسلی

سال ساخت :١٩۵۶

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید