دیوار بدون پشت

عکس : خوزه آگاله گو

Hey you

Hey you, out there in the cold
Getting lonely, getting old
Can you feel me?
Hey you, standing in the aisles
With itchy feet and fading smiles
Can you feel me?
Hey you, dont help them to bury the light
Don't give in without a fight.

Hey you, out there on your own

Sitting naked by the phone
Would you touch me?
Hey you, with you ear against the wall
Waiting for someone to call out
Would you touch me?
Hey you, would you help me to carry the stone?
Open your heart, I'm coming home.

But it was only fantasy.

The wall was too high,
As you can see.
No matter how he tried,
He could not break free.
And the worms ate into his brain.

Hey you, out there on the road

always doing what you're told,
Can you help me?
Hey you, out there beyond the wall,
Breaking bottles in the hall,
Can you help me?
Hey you, don't tell me there's no hope at all
Together we stand, divided we fall

 

 

 

 

آهای تو !

 

هی تو که آن بیرون در سرما وایستادی

 تو که پیر و تنها می شی

می تونی منو حس کنی

هی  تویی که توی  راهروها  واستادی

با پاهایی که می خارند و لبخندهای بیرنگ

می تونی منو حس کنی

آهای !

تو کمک شان مکن تا روشنایی را  دفن کنند

بی آنکه بجنگی تسلیم مشو !

آهای تو که آنجا در افکار خودت

برهنه کنار تلفن نشسته ای

می خواهی به من دست بزنی؟

آهای تو که گوش به دیوار گذاشتی

منتظری تا کسی صدات بزنه

می خواهی به من دست بزنی؟

آهای تو  !

کمکم می کنی که سنگ را بر دوش کشم؟

قلبت را بگشا !

به خانه می آیم

اما این فقط یک خیال بود

همانطور که می بینید

دیوار خیلی بلند بود

هر قدر تلاش می کرد

نتوانست رها شود

و کرم ها مغزش را می خوردند

آهای تو که در جاده وایستادی !

همیشه هر کاری را که بگویند می کنی

می توانی کمکم کنی

آهای تو که در پشت دیواری !

بطری ها را در تالار میشکنی

می توانی کمکم کنی

آهای تو!

به من نگو که اصلا امیدی نیست

با هم می ایستیم

جدا از هم می افتیم...

 

 

 

 

 

 

 لینک ترانه

 

 

 

 

 

 

 

شناسنامه

ترانه آهای تو را از آلبوم دیوار گروه پینک فلوید انتخاب کردم.  شعر این ترانه را راجر واترز سروده و آنرا با همکاری سایر اعضای گروه دیوید گیلمور ، جیمز گاسری در 1979 ساخته است.

یادم می آید اولین ویدئو یی که داشتم از پینک فلوید بود و آنرا دوستی  مرحوم در تهران  از ماه واره آنالوگ ضبط کرده بود. کنسرتی پر از نور پر دازی ها و تصاویری بر پرده .... بعد ها در 1990 و فرورریختن پهن ترین کشور کمونیست و آن دیوار معروف بیشتر به این گروه علاقمند شدم.

وقتی  هنرستان می رفتم  - نید ناو نید ناو اجوکایشن - ورد  زبان خیلی ها بود در عین حال -ما بیکاریم  و دختر چادری چادرتو بردار -سندی هم طرفدارانی داشتند.

گروه پینک فلوید در 1960 بوسیله سید برت  ،  نیک ماسن و ریچارد رایت که همه اهل موسیقی راک بودند در لندن براه افتاد. فعالیت این گروه با ارائه 13 آلبوم از 1974 تا 1996 ادامه یافت. این گروه را می توان  بخاطر تحصیلات معماری اعضایش گروهی دانشگاهی نامید.

ریچارد رایت در 2008  به علت سرطان درگذشت و سید برت در 2006 در 66 سالگی درگذشت.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

پسا نویشت:

خدای بی ترحم !

مهربانی ات را  از میان کتابت بیرون کش!

بازیچه گان خونریزات

تشنه نزول عذاب

به ریشخند  نشسته اند عرش را

ادب ات را از میان الواح بیرون کش!

برای زمان غرق در دوزخ

بهانه ای بهتر از  صبر باید آفرید

چکه ای صلح

از خواب کودکی شیر خواره

سپید و غلطان

کافی است

دنیا

جای زشتی

برای راست گویان است


 


/ 0 نظر / 20 بازدید