عرفان باختر

You are not alone

Another day has gone, I'm still all alone
How could this be you're not here with me
You never said goodbye, someone tell me why
Did you have to go and leave my world so cold?

Everyday I sit and ask myself
How did love slip away
Something whispers in my ear and says

That you are not alone, for I am here with you
Though you're far away, I am here to stay
But you are not alone, for I am here with you
Though we're far apart, you're always in my heart
But you are not alone

'Lone, 'lone, why, 'lone

Just the other night, I thought I heard you cry
Asking me to come and hold you in my arms
I can hear your prayers, your burdens I will bear
But first I need your hand then forever can begin

Everyday I sit and ask myself
How did love slip away
Something whispers in my ear and says

That you are not alone, for I am here with you
Though you're far away, I am here to stay
But you are not alone, for I am here with you
Though we're far apart, you're always in my heart
For you are not alone

Oh whisper three words and I'll come runnin'
And I, and girl you know that I'll be there, I'll be there

You are not alone, for I am here with you
Though you're far away, I am here to stay
You are not alone, for I am here with you
Though we're far apart, you're always in my heart

You are not alone, for I am here with you
(You are not alone)
(I am here with you)
Though you're far away, I am here to stay
(Though you're far away)
(You and me)
For you are not alone, for I am here with you
(You are always in my heart)
Though we're far apart, you're always in my heart

تو تنها نیستی

 

یه روز  دیگر هم گذشت ، من هنوز هم تنهام
چطوری میتونست باشه وقتی که تو اینجا با من نیستی
تو هرگز نگفتی خداحافظ ،

یکی به من بگه

 چرا تو مجبور بودی بری و منو با دنیای سردم تنهام بذاری
من هر روز می شینم و از خودم  می پرسم
چطور عشق به خواب رفته  
یه چیزی تو گوشم زمزمه می کنه و می گه

که تو تنهایی نیستی ، من اینجام همراه تو ام
اگرچه توخیلی  دوری ، من اینجا باقی موندم
نه فقط تنها نیستی  چونکه من بخاطر تو اینجام
اگرچه بین ما فاصله افتاده، توهمیشه توقلب منی
ولی تو تنها نیستی
 'تنها ،' تنهاست ، چرا ، 'تنها

چند شب قبل ، فکر میکردم صدای گریه ات می آید
می خواستی که من بیام  توی اغوشم نیگه ات دارم

من مناجات ات رو می شنیدم ،  وقتی که در رحم ات منو حمل می کردی
اما اول من بدست هات نیاز دارم تا بعد بتونم واسه همیشه شروع کنم

من هر روز می شینم و از خودم  می پرسم
چطور عشق به خواب رفته  
یه چیزی تو گوشم زمزمه می کنه و می گه

که تو تنهایی نیستی ، من اینجام همراه توام 
اگرچه توخیلی  دوری ، من اینجا باقی موندم
نه فقط تنها نیستی  چونکه من بخاطر تو اینجام
اگرچه بین ما فاصله افتاده، توهمیشه توقلب منی
آه

 زمزمه می کنه سه کلمه رو

 و من خواهم اومد

وتو دختر میدونی که

من می خوام اونجا باشم می خوام اونجا باشم

تو تنها نیستی ، من بخاطر تو انجام
اگرچه از تو خیلی دورم ولی اینجا خواهم ماند

نه فقط تنها نیستی  بلکه من بخاطر تو اینجام
اگرچه بین ما فاصله افتاده، توهمیشه توقلب منی

تو تنها نیستی ، من اینجا با تو ام

 (تو تنها نیستی)
(من اینجا با تو ام)

 (اگرچه از تو خیلی دورم ولی اینجا خواهم ماند)
(تو و من)

نه فقط تنها نیستی  بلکه من بخاطر تو اینجام  

 (تو همیشه در قلب منی )

اگرچه بین ما فاصله افتاده،

توهمیشه تو قلب منی

 

لینک ترانه

شناسنامه ترانه:

ترانه سرا : رابرت کلی

آهنگساز و خواننده : مایکل جوزف جکسون

سال ساخت : 1995

/ 0 نظر / 19 بازدید