تعطیل !

 

این روزا اصلن عشق من نمی کشه به عاشقی

شبیه عکس ساحل و به گل نشسته قایقی

این شبها توی خوابم و خیال من فقط غمه

 تلخی قصه ی دلم  کم نمی شه دقایقی

نه عارفی غزل بگه نه شاعری قصیده ای 

نه جینگ و جینگ ساز میگه هنجره ی خلایقی

باغچه نداره سبزی و به باغ نمونده سبزه ای

 نه آبشاری کنار کوه نه دشت پر شقایقی

صدا می آد ازآسمون از اونور ابرهای دور

مرگ واسه تو خیلی کمه بدتر از این ها لایقی 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید