ستایش خاک

  

 سلام رفیق.

نقاشی ای رو که ازات کشیده بودم پیدا نمی کنم. راستش قیافه ات رو هم یادم رفته بود.  حس وحالای قدیم ام رو فراموش کردم.راستش خیلی چیزای دیگه رو هم یادم رفته .چند ماهه با خودم قهرم.یادته  چقدر باهات حرف می زدم.

آره رفیق . توخوب یادته .  این من ام که یادم رفته.

راستی ! یه وقت بیدار نشی .نمی خوام ببینی من  هم خوابیدم .

 

می بوسمت.

 

* بعد از شهدا چه کردیم؟

مهدی که اینو گفت ، یک مرتبه کلاس از شدت خنده منفجر شد .

حتی دکتر هم که آدمی جدی و خشک بود  لبخندی به لب آورد.

یادمه یه روز دکتر می گفت :

--میدونید فرق ما (مردم) با آمریکایی ها چیه ؟

اونا خوب انــد ما بد ایــــــــــــــــم! 

 یه روز با حاج آقا از کنار نمایشگاه دفاع مقدس (جنگ) رد می شدیم.

 گفتم اینها هم که دست بردار نیستند.

فرمودند :

 اینها مظاهر علنی و نمود حماسه اند . بقول آقا درسته جنگ 8 سال طول کشیده ولی  نمایش این مطالب هزاران سال هم طول بکشد کم است.

 شهادت (سید مرتضی آوینی )

شهید منتظر مرگ نمی‌ماند، این اوست که مرگ را برمی‌گزیند. شهید پیش از آنکه مرگ ناخواسته به سراغ او بیاید، به اختیار خویش می‌میرد و لذت زیستن را نیز هم او می‌یابد. نه آن کس که دغدغه مرگ حتی آنی بر خود وانمی‌گذاردش و خود را به ریسمان پوسیده غفلت می‌آویزد، تا از دغدغه مرگ برهد.

شهادت پایان نیست. آغاز است، تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آنکه عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد. تولد ستاره‌ای است که پرتو نورش عرصه زمان را در می‌نوردد و زمین را به رب الارباب اشراق می‌بخشد.شهادت ذروه بلند تکامل انسانی است و خون شهید سبزینه حیات طیبه اخروی و تربت او دارالشفای آزادگان.

 

جنگ (سید مرتضی آوینی) 

من جنگ طلب نیستم اما می‌دانم که زندگی بشر در طول تاریخ بدون جنگ فراز و فرودی نخواهد داشت و تحولی در آن روی نخواهد کرد. چنان که در همین قرن، جهان دو جنگ بین‌المللی و چند جنگ طولانی بر خود دیده‌است و تظاهرات مردم اروپا و آمریکا علیه جنگ نیز بیش‌تر بدان سبب است که آنها جنگ را می‌شناسند و از عواقب آن باخبرند.

نسل سوم (سید مرتضی آوینی)

سومین نسل هنرمندانی است که بی‌اعتنا به حقایق انکارناپذیری که آغاز عصر جدیدی از حیات بشر را نوید می‌دهند، چه در قالب و چه در محتوا، وابسته به تفکر و هنر غرب هستند.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید