مرد تنها

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dance Me To The End Of Love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic 'til I'm gathered safely in
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Oh let me see your beauty when the witnesses are gone
Let me feel you moving like they do in Babylon
Show me slowly what I only know the limits of
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the wedding now, dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We're both of us beneath our love, we're both of us above
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the children who are asking to be born
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn
Dance me to the end of love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I'm gathered safely in
Touch me with your naked hand or touch me with your glove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

 

برقص بامن برای پایان عشق

برقص بامن بخاطر زیبایی ات همراه ویولن آتشین

برقص بامن بخاطر هراسی که  با اطمینان در من جمع شده

بلند کن مراشبیه شاخه زیتونی  که قمری در خانه اش دارد

و برقص بامن برای پایان عشق

بله ،برقص بامن برای فرجام عشق

اجازه بده به من ببینم  زیبایی ات را وقتی شاهدان در گذشته اند

اجازه بده به من حس کنم تو را بخوبی  همانطور که آنها در بابل حس کردند

نشانم بده به آرامی همه آنچه که حدود دانستن من است

و برقص بامن برای پایان عشق

بله ،برقص بامن برای فرجام عشق

برقص با من بخاطر عروسی اکنون،برقص با من پیوسته و مدام

برقص با من به نرمی  و محبت  و برقص با من طولانی

ما هردو تایمان پست تر از عشق هایمان ایم که بر فراز ماست.

و برقص بامن برای پایان عشق

بله ،برقص بامن برای فرجام عشق

برقص با من  بخاطر بچه هایی که می خواهند متولد بشوند

برقص با من بخاطر پرده هایی که بوسه های ما را  خسته دارند

بر افراشته کن خیمه ی سر پناه  را اکنون،اگرچه هر ریسمانی پاره شده

و برقص بامن برای پایان عشق

برقص بامن بخاطر زیبایی ات همراه ویولن آتشین

برقص بامن بخاطر هراسی که  با اطمینان در من جمع شده

مرا با بازوان لخت ات لمس کن

یا مرا  با دستکش هایت بزن

برقص با من بخاطر پایان عشق

برقص با من بخاطر پایان عشق

برقص با من بخاطر پایان عشق

 

 

لینک ترانه

 

شناسنامه

ترانه و آواز : لئونارد کوهن

سبک : جاز

سال ساخت : (١٩٨۴)

ترانه فیلم : بوی خوش عطر زن (١٩٩٢)

Scent of a Woman

کارگردان : مارتین برست

بازیگران : آل پاچینو -کریس اودانل-گابریله انوار

 

 

پسا نویشت :

میدانم مرا بخاطر همه ی گناهانم بخشیده ای.

آیا هنوز  زمان  آن نرسیده که راه را نشانم بدهی.

از بس دور خودم چرخیده ام توان ایستادن ندارم.

دارم می افتم رفیق دستم را بگیر !...

/ 0 نظر / 44 بازدید