شبیه آنکه دیگر نیست

Thank You

My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all
the morning rain clouds up my window and I can't see at all
And even if I could it'd all be grey, but your picture on my wall
it reminds me that it's not so bad
it's not so bad

I drank too much last night, got bills to pay
my head just feels in pain
I missed the bus and there'll be hell today
I'm late for work again
and even if I'm there, they'll all imply that I might not last the
day
and then you call me and it's not so bad
it's not so bad and

I want to thank you for giving me the best day of my life
Oh just to be with you is having the best day of my life

Push the door, I'm home at last and I'm soaking through and
through
then you handed me a towel and all I see is you
and even if my house falls down now, I wouldn't have a clue
because you're near me and

I want to thank you for giving me the best day of my life
Oh just to be with you is having the best day of my life

 

 

ازت ممنونم

چای ام سرد شده ،

عجیبه برام که برای چه 

من بسترم را ترک کردم

همه ی صبح ، ابرهای بارانی ، پنجره ام را پوشانده اند

و من نمی توانم هیچ چیزی ببینم

حتی اگر بتوانم ، همه چیزها  از  پس آن خاکستری است.
اما عکس  تو روی دیوارم است
یادم میاره که اوضاع  چندان هم بد نیست  

اوضاع خیلی هم بدک نیست

دیشب خیلی مشروب خوردم

صورتحساب را پرداخت کردم

فقط کمی در سرم احساس درد می کردم

 اتوبوس را از دست دادم

و امروز ام جهنم است

و یکبار دیگر دیر سرکارم می رسم

و  درست هر وقت من اینجا هستم

همه اینها یعنی اینکه این آخرین روز من نیست

و بعد تو بامن تماس می گیری،  خیلی بد نیست

 بدک نیست

می خواهم ازت تشکر کنم

برای دادن  بهترین روز زندگیم به من

آه فقط می شود با تو باشد

داشتن بهترین روز زندگی ام

درب را بزن من حتماً  در خانه ام

و غوطه ور می شوم از آغاز تا انتها

پس تو یک حوله به دست من می دهی

و همه چیزی که  می بینم تو هستی

و حتی اگر همه خانه ام فرو ریزد

 نمی خواهم اثری از من باقی بماند

چرا که تو کنارم هستی و

من می خوام از ات تشکر کنم

برای دادن  بهترین روز زندگیم به  من

آه  فقط می شود با  تو باشد

داشتن بهترین روز زندگی من

 

لینک ترانه

 

شناسنامه:

ترانه سرا و آواز : Dido (دایدو)

سال ساخت : ١٩٩٨ (٢٠٠١)

نام آلبوم : No Angel


/ 0 نظر / 14 بازدید