اسب اصیل

Said I loved you....but I lied

You are the candle, loves the flame
A fire that burns through wind and rain
Shine your light on this heart of mine
Till the end of time
You came to me like the dawn through the night
Just shinin like the sun
Out of my dreams and into my life
You are the one, you are the one

Chorus
Said I loved you but I lied
cause this is more than love I feel inside
Said I loved you but I was wrong
cause love could never ever feel so strong
Said I loved you but I lied

With all my soul Ive tried in vain
How can mere words my heart explain
This taste of heaven so deep so true
Ive found in you
So many reasons in so many ways
My life has just begun
Need you forever, I need you to stay
You are the one, you are the one

Chorus

You came to me like the dawn through the night
Just shinin like the sun
Out of my dreams and into my life
You are the one, you are the one

Chorus

Said I loved you
But this is more than love I feel inside
Said I loved you....but I lied

گفتم دوستت  دارم ، ولی دروغ گفتم

تو شمعی و شور عشق ات زبانه می کشد

آتشی که می سوزاند میان باد و باران

می درخشد نور ات در این قلب من

تا آخر زمان

تو به من می رسی شبیه طلوع از میان شب

درست شبیه درخشیدن خورشید

ورای  رویا هایم و  درون زندگی ام

تو یکی هستی تو یگانه ای

زمزمه

گفتم دوستت دارم ولی دروغ گفتم

چراکه این بیشتر از عشقی است که من درونم احساس می کنم

گفتم دوستت دارم ولی دروغ گفتم

با تمام جانم غرور ام را محک می زنم

چطور میتونه دریای کلمات قلب منو شرح بده

این طعم بهشتی خیلی عمیقه خیلی حقیقیه

این را من درون تو یافتم

به دلایل خیلی زیاد بنا به روش های زیاد

زندگی من دوباره داره آغاز میشه

به تو واسه همیشه احتیاج دارم

بهت نیاز دارم بمونی

تو یکی یک دونه منی

زمزمه

تو به من می رسی شبیه طلوع از میان شب

درست شبیه درخشیدن خورشید

ورای  رویا هایم و  درون زندگی ام

تو یکی هستی تو یگانه ای

زمزمه

گفتم دوستت دارم ولی دروغ گفتم

چراکه این بیشتر از عشقی است که من درونم احساس می کنم

گفتم دوستت دارم ولی دروغ گفتم

 

لینک ترانه

 

موسیقی و آواز:

مایکل بولتون - ١٩٩٣

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید