روشنفکری عامیانه

درب عقب یک خودرو نیسان که پـهــن بار زده بود نوشته بود :

آب را گل نکنیم .....

یکی دیگر که دوگاو بزرگ را حمل می کرد نوشته بود :

من از خار سر دیفال فهمیدم که ناکس  .....

اظهار نظر عوام راجه به -مثلاً سیاست- همچی حکمی داره.

/ 0 نظر / 6 بازدید