زمستان است !

Midnight Cowboy

Midnight Cowboy, Midnight Cowboy
See the lonesome Midnight Cowboy
Once his hopes were high as the sky
Once a dream was easy to buy
Too soon, his eager fingers were burned
Soon life's lonely lessons are learned
Hearts are made for caring
Life is made for sharing
Love is all that's left in the end

Midnight Cowboy, Midnight Cowboy
See the lonely Midnight Cowboy
Once his hopes were high as the sky
Once a dream was easy to buy
Too soon, his eager fingers were burned
Soon life's lonely lessons are learned
Hearts are made for caring
Life is made for sharing

Love is all that's left in the end
Love can turn the tide for a friend
Love can hold a dream together
Love is all that lasts forever
Love is all that's left in the end
Love can turn the tide for a friend
Love can hold a dream together
Love is all that lasts forever

Midnight Cowboy, Midnight Cowboy
See the lonely Midnight Cowboy
Midnight Cowboy, Midnight Cowboy
See the lonely Midnight Cowboy
Midnight Cowboy, Midnight Cowboy
See the lonely Midnight Cowboy
Midnight Cowboy, Midnight Cowboy
See the lonely Midnight Cowboy

کابوی نیمه شب

کابوی نیمه شب ، کابوی نیمه شب
ببین بی کسیکابوی نیمه شب رو
یه وقتی آرزوهاش به بلندی آسمان بود
زمانی که داشتن یه رویا راحت بود
خیلی زود که بالهای مشتاق اش سوختند
خیلی  زود درس های تنهایی زندگی رو آموخت
قلب ها برای مراقبت ساخته شده اند
زندگی برای شریک شدن ساخته شده 
عشق تمام چیزی یه که در پایان باقی می مونه

کابوی نیمه شب ، کابوی نیمه شب
ببین تنهایی کابوی نیمه شب رو
یه وقتی آرزوهاش به بلندی آسمان بود
زمانی که داشتن یه رویا راحت بود

خیلی زود که بالهای مشتاق اش سوختند
خیلی  زود درس های تنهایی زندگی رو آموخت

قلب ها برای مراقبت ساخته شده است
زندگی برای شریک شدن ساخته شده
عشق تمام چیزی یه که در پایان باقی مونده
 
محبت میتونه جزر و مد رو برای یک رفیق عوض کنه
محبت می تونه یک رویا رو واسه همدیگه نگه داره
عشقه  که تا ابده واسه ی همیشه
عشقه تمام چیزی  که در پایان باقی می مونه
محبت میتونه جزر و مد رو برای یک رفیق عوض کنه
محبت می تونه یک رویا رو واسه همدیگه نگه داره
عشقه  که تا ابد طول می کشه واسه همیشه

کابوی نیمه شب ، کابوی نیمه شب
ببین گاوچرون تنها رو
کابوی نیمه شب ، کابوی نیمه شب
ببین گاوچرون افسرده رو
کابوی نیمه شب ، کابوی نیمه شب
ببین گاوچرون تنها رو
کابوی نیمه شب ، کابوی نیمه شب
ببین گاوچرون بی کس رو

 


لینک ترانه

نام آهنگ : کابوی نیمه شب             

آهنگ ساز: جان باری 

خواننده : هری نیلسن

نام فیلم: کابوی نیمه شب   (١٩۶٩ ) 

  کارگردان فیلم : جان شله زینگر

بازیگران : جان وایت - داستین هافمن

    ژانر: درام -تراژدی

 

/ 0 نظر / 14 بازدید