چه دنیای شگرفی

what a wonderful world

I see trees of green, red roses too
I see them bloom, for me and you
And I think to myself
What a wonderful world

I see skies of blue, and clouds of white
The bright blessed day, dark sacred night
And I think to myself
What a wonderful world

The colors of the rainbow, so pretty in the sky
Are also on the faces, of people going by
I see friends shaking hands, sayin', "How do you do?"
They're really sayin', "I love you"

I hear babies cryin', I watch them grow
They'll learn much more, than I'll ever know
And I think to myself
What a wonderful world

Yes, I think to myself
What a wonderful world
Oh yeah

 

چه دنیای شگرفی

من درختان سبز را می بینم  

همینطور (گل )رزهای قرمز  

من شکوفه سفیدشان را می بینم، برای من و تو

و باخودم می گم

چه دنیای شگفت انگیزی

من آسمان آبی را می بینم ، و ابرهای سفیدش را

من روز مبارک روشن را می بینم ، شب های مقدس تیره را

و باخودم می گم

چه دنیای شگفت انگیزی

رنگهای رنگین کمان ، خیلی زیباست در آسمان

چهره ها ی مردمی که همراهشون هستم  همینطوره، 

من دست دادن دوستان را می بینم که میگن : چطوری؟

در حقیقت اونا دارن می گن  : دوستت دارم.

من  گریه بچه های کوچولو را می شنوم ،

من به بزرگ شدنشون نگاه می  کنم

اونها خیلی  بیشتر خواهند آموخت از آنچیزی که من تا کنون آموخته ام

و باخودم می گم

چه دنیای شگفت انگیزی

آره

و باخودم می گم

چه دنیای شگفت انگیزی

اوه

اینجوریه

 

 

لینک ترانه

 

شناسنامه

ترانه سرا : باب دیل - جرج دیوید وایس

ساز و آواز : لوییس آرمسترانگ -  1968

 

/ 0 نظر / 7 بازدید