مالیخولیای ملل متحد

ظرفی از خون بیگناه غزه

برای شاهان خلیج

ظرفی از خون بیهوده سامرا و موصل

برای امارت ترک و کرد اسلامی

ظرفی عظیم از نفت و گاز 

برای رویای خاورمیانه بزرگ

ظرفی پر ازپاره های عراق و شام 

برای شرکت های نفتی

پیش کش 

به سکوت حقوق من درآوردی بشر

اخباردروغ

به خاله بازی اعداد

به چشمان خیره ما

/ 0 نظر / 122 بازدید