برادر بزرگتر

The Lady in Red

I've never seen you looking so lovely as you did tonight
I've never seen you shine so bright
I've never seen so many men ask you if you wanted to dance
They're looking for a little romance, given half a chance
I have never seen that dress you're wearing
Or the highlights in your head that catch your eyes I have been blind
The lady in red is dancing with me cheek to cheek
There's nobody here, it's just you and me, It's where I wanna be
But I hardly know this beauty by my side
I'll never for get, the way you look tonight

I've never seen you looking so gorgeous as you did tonight
I've never seen you shine so bright you were amazing
I've never seen so many people want to be there by your side
And when you turned to me and smiled, It took my breath away
I have never had such a feeling
Such a feeling of complete and utter love, as I do tonight

The way you look tonight
I never will forget, the way you look tonight
The lady in red
The lady in red
The lady in red
My lady in red (I love you

 

بانوی سرخ پوش

من  هرگز  تو را آنقدر که امشب دوست داشتنی بنظر می رسی ندیده بودم

من  هرگز  فروغ   ات را به این روشنی که هستی ندیده بودم

من  هرگز این همه مرد منتظر را که با آنها برقصی یکجا ندیده بودم

آنها دنبال یک افسانه کوچک و  یک شانس نصفه نیمه داده شده

من هرگز تو را در این پیراهنی که پوشیده ای ندیده بودم 

یا هایلایت موهایت را که چشمانت را می پوشاند ..

کور بوده ام .. نمیدیدم ..

بانوی سرخ پوش من با من میرقصد  گونه به گونه
هیچ کس اینجا نیست،

اینجا فقط من و تو هستیم ، این همان جائی است که من می خواهم باشم

ولی من به سختی  فهمیدم این زیبایی کنارم است

من هرگز فراموش نخواهم کرد ، شیوه ی چشمان تو را امشب

من  هرگز  تو را آنقدر که امشب  پرزرق و برق  بنظر می رسی ندیده بودم

من  هرگز  درخشش  ات را به این روشنی شگفت انگیزی که هستی ندیده بودم

من هیچگاه تورا آنقدر که بسیاری از مردم می خواهند کنار تو باشند ندیده بودم 

و وقتی که  روی ات را به طرف من برگرداندی و لبخند زدی ، آن زمان روحم پرکشید

من هرگز تا آن زمان چنین احساسی نداشته بودم

این چنین احساس عشق کامل و مطلق را ،  آنطور که من  امشب دارم

من هرگز شیوه ی نگاهت را فراموش  نخواهم کرد

بانوی سرخ پوش من

بانوی سرخ پوش من

بانوی سرخ پوش من

بانوی سرخ پوش من ( دوستت دارم)

 

 

لینک ترانه

 


شناسنامه

شعر و آواز : کریس دی برگ ( Christopher John Davison)

سال ساخت :١٩٨۶

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید