سپید

 

In the Heat of the Night

Talk to me
Want my Love
Talk to me
But not that stuff

You ain't enough
Just usin' my love
n' you call for me
'n again I see

In the heat of the night
You'll lose your heart
And sell your soul
I lose control
In the heat of the night
It's much too late
To leave the trade
But I can't stand it anymore
You'll lose your heart
And your soul
I lose control
In the heat of the night

Talk to me
Want my Love
Talk to me
But not that stuff

Who's on my side
Losin' my pride
n' you call for me
'n again I see

In the heat of the night...

In the heat of the night
You'll lose your heart
And sell your soul
I lose control
In the heat of the night
It's much too late
To leave the trade
But I can't stand it anymore
You'll lose your heart
And your soul
I lose control
In the heat of the night

Talk to me
Want my Love
Talk to me
But not that stuff

Who's on my side
Losin' my pride
n' you call for me
'n again I see

In the heat of the night

 

در بی نهایت شب

با من حرف بزن

می خواهمت عشق من

با من حرف بزن

اگرچه چیزی نیست  آن

 برایت بس نیستم

فقط از عشق بهرمند باش

با ز صدایم کن

و دوباره نگاهم کن

در نهایت شب

تمام دل ات را از دست خواهی داد

 و روح ات را خواهی فروخت

کنترلم را از دست دادم

درنهایت شب

برای رها کردن  این معامله خیلی دیر شده است

اما به هیچ وجه نمی توانم بایستم

تو قلبت را از دست خواهی داد

و روح ات را

من کنترلم را از دست داده ام

در نهایت شب

با من حرف بزن

می خواهمت عشق من

با من حرف بزن

اگرچه چیزی نیست  آن

کنار من کیست

برباد داد غرورم را بر باد داد

و بخاطر من صدایم کن

و بازهم مرا ببین

در نهایت شب

در نهایت شب

تو قلبت را از دست خواهی داد

و روح ات را

من کنترلم را از دست داده ام

در نهایت شب

با من حرف بزن

 

برای رها کردن  این معامله خیلی دیر شده است

اما به هیچ وجه نمی توانم بایستم

تو قلبت را از دست خواهی داد

و روح ات را

من کنترلم را از دست داده ام

در نهایت شب

با من حرف بزن

اگرچه چیزی نیست  آن

کنار من کیست

کنار من کیست

برباد داد غرورم را بر باد داد

و بخاطر من صدایم کن

و بازهم مرا ببین

دربی نهایت شب

 

 

لینک ترانه


 


شناسنامه ترانه

ساندرا آن لوئر یا همان سندرا از دیگر آوازه خوان هایی است که خواندن را از نوجوانی شروع کرده اند. او که اصالتن یک خواننده دیسکو آلمانی است همسر آهنگسازی بنام مایکل کریتو است. او که فعالیت اش را از سال 1985  آغاز کرده است پس از بدنیا آوردن دو پسر  دو قلو در سال 1995 و پس از مرگ برادر فلج اش از فعالیت های جدی موسیقی کناره گرفت و باقی کارهایش ریمیکس کارهای قبلی و تک آهنگ های متفرقه بود. با این حال حاصل 10 سال کار جدی او 9 آلبوم است. ساندرا همچنین با گروه انیگما که مربوط به همسرش بود نیز همکاری می کرد. سندرا مثل مدونا در دورانی که مایکل جکسون نیز اوج داشت توانست نام دست و پا کند. این ترانه در 1985 توسط مایکل کریتو ساخته شده است. نام آلبوم بازی طولانی است .صدای سندرا زمانی که 18 ساله بودم برایم حکم جادو  را داشت. آن روزها همه از دختری 16 یا 17 ساله حرف می زدند که خــوب می خواند و  درست  همان وقت ها که خیلی ها عکس هندی و   مجلات ایکس دار و نوار کاست معین و داریوش جمـــــــع مـــــی کردند  حرف های دیگر هم در مورد سندرا می زدند. :)

 

 

 

پسانویشت

شاهی که همه شاهان، خربنده‌ی آن شاهند

امروز مــــن آن شاهــــم، نی شـــاه پریریــنــه

از شـربت الـلــهی، وز شـــرب انــــاالـــحـقــی

هریک به قـــدح خوردنـــد، من با خم و قـنـینه

دیوان شمس - ترجیع بند نهم

/ 0 نظر / 20 بازدید