خواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destiny is Dead

I tried to murder the lonely,
Contemplate our mortality.

Into infinity,
Frozen memory

Wipe the tears from yesterday,
A time for change, take the pain away.

Angel, my destiny,
Can you feel me

 

سرنوشت


خواستم تنهایی خود را هلاک کنم

فنا اندیشه ما

بسوی  جاودانگی است

ذهن یخ زده

از دیروز اشک ها را پاک  کرده ام

زمانی برای تغییر ،

درد و رنج را رها کردم

فرشته ، سرنوشت من 

آیا مرا درک می کنی؟

 

 

 

لینک ترانهشناسنامه :

سازنده : گروه آناتما

سال ساخت: 1999

 نام  آلبوم : قضاوت

 


پسا نویشت:

مستم کن آن چنان که ندانــم ز بیخــودی

در عرصـــه خیال که آمـــد کـــدام رفـــت

/ 0 نظر / 13 بازدید