سال من

خواهرم  دور از ما زندگی می کند.

اکثر روزها به مادر م زنگ می زند و می گوید  :

مامان راستی من دیشب اینجوری خواب دیدم.

معمولا مادرم می گوید:

-- خوبه خیره !

/ 0 نظر / 4 بازدید