ببخش و ببوس

where do i begin

Where do I begin to tell the story
Of how great a love can be
The sweet love story that is older than the sea
The simple truth about the love she brings to me
Where do I start

With her first hello
She gave a meaning to this empty world of mine
There'd never be another love another time
She came into my life and made the living fine
She fills my heart

She fills my heart
with very special things
With angel songs, with wild imaginings
She fills my soul with so much love
That any where I go
I'm never lonely
With her along who could be lonely
I reach for her hand. It’s always there

How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now but this much I can say
I know I'll need her until the stars all burn away
And she'll be there

How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now but this much I can say
I know I'll need her until the stars all burn away
And she'll be there

 

 

 از کجا باید شروع کنم


 از کجا باید شروع کنم

برای قصه گفتن چه چیزی بهتر از عشق می تواند باشد.

داستان  شیرین عشق دیرینه تر از دریاست

حقیقت ساده ای  که عشق او برای من به ارمغان می آورد

از کجا آغاز کنم

با سلام  اولین بار اش

او معنای تازه ای به دنیای پوچ من داد

هرگز نمی خواهم وجود داشته باشد عشق دیگری ، هیچ وقت

او به زندگی من آمد و زندگی ام را درست کرد

او  قلب من را پر کرد

او قلب من را با چیزهای خیلی خاص پر کرد

با نغمه های فرشتگان ، با تصورات دیوانه وار

او  روح من را با عشق بسیار پر کرد

طوری  که به  هر کجاکه بروم هرگز تنها  نیستم

کار او ، که می تواند تنها باشد

رسیدن من بخاطر دست هایی است که همیشه اینجاست

چه مدت سرانجام آن طول می کشد.

آیا عشق را  می شود با ساعات روز سنجید

من الان پاسخی ندارم اما این بیشترین چیزیه که در حال حاضر می توانم بگویم

من می دانم به او به اندازه ی تمام  ستاره های مشتعل شده  نیاز خواهم داشت

و او  در اینجا خواهد بود

 

 

 

لینک ترانه

 

 

شناسنامه

 آواز : اندی ویلیامز(١٩٢٧)

شعر: کارل سیگمن

موسیقی:فرانسیس لی

سال ساخت : ١٩٧٠

سبک : جاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید