تـیـر دادار

 

Another day in the paradise

She calls out to the man on the street
"Sir, can you help me?
It's cold and I've nowhere to sleep,
Is there somewhere you can tell me?"

He walks on, doesn't look back
He pretends he can't hear her
Starts to whistle as he crosses the street
Seems embarrassed to be there

Oh think twice, it's another day for
You and me in paradise
Oh think twice, it's just another day for you,
You and me in paradise

She calls out to the man on the street
He can see she's been crying
She's got blisters on the soles of her feet
Can't walk but she's trying

Oh think twice...

Oh lord, is there nothing more anybody can do
Oh lord, there must be something you can say

You can tell from the lines on her face
You can see that she's been there
Probably been moved on from every place
'Cos she didn't fit in there

Oh think twice

 

 

روزی دیگر در بهشت

او (زن) مرد داخل خیابان را صدا می زند

آقا! میشه به من کمک کنید؟

هوا خیلی سرده ، و من جایی برای خوابیدن ندارم

جایی این دور و بر سراغ داری (واسه خوابیدن )که بهم بگی؟

او (مرد) قدم زنان می گذرد و نگاهش نمی کند( روی برنمی گرداند)

او(مرد) طوری وانمود می کند که انگار صدایش(زن) را نمی شنود

وقت عبور از خیابان شروع به سوت زدن می کند

بنظر می رسد مرد  از اینجا بودن اش خجالت می کشد

آه دوباره بیاندیش ،

این یک روز دیگر در بهشت برای من و توست

آه دوباره بیاندیش ،

این فقط یک روز دیگر در بهشت برای من و توست

او (زن) از مردی که درخیابان است تقاضایی می کند

او(مرد) می تواند گریه اش(زن) را ببیند

زن بخاطر تاول هایی که پاشنه پایش زده قادر به راه رفتن نیست

ولی بازهم تلاش می کند

آه دوباره بیاندیش ،

آه خدایا

کسی هست که بتونه کار بیشتری انجام بده

آه خدایا

چیز بیشتری هست که بتونی بگی

تو می تونی از خطوط چهره اش بگی (بفهمی )

تو می تونی ببینی که او (زن) اینجا وجود داره

 میتونه از اینجا به هرجایی رفته باشه

چون او (زن) اینجا بند نمی شه

 دوباره بیاندیش

 


 

 

 

لینک ترانه

 

 

 شناسنامه 

فیل کالینز برای این ترانه پاپ موفق به کسب رتبه شماره یک بیلبورد صد تایی ها  شده است. علاوه بر این برای این ترانه در سال ٩١ موفق به دریافت جایزه گرمی موسیقی شده است.کسب جایزه از آکادمی بریت اوارد انگلستان در سال 89 نیز از دیگر افتخارات کالینز و همکارش هیو پادگهام برای تولید این ترانه است. کالینز 59 ساله او علاوه بر موسیقی کار بازیگری هم کرده است و در کارتون تارزان نیز جای یکی از شخصیت ها حرف زده است. در زندگی خصوصی مرد پرشوری است و تا بحال 3 باز ازدواج کرده و چند فروند فرزند دارد :).

این ترانه  درآلبوم ...اما بطور جدی به همراه یازده ترانه دیگر جای گرفته است.

 

 

 

پسا نویشت

کالینز را با این ترانه می شناسم .ترانه ای که بسیاری از دوران عمرم زبان حال من بوده است.در من کسی است که  عوض کمربند بند رخت به کمر می بست و  هنوز  هر شب برای یک ظرف بیشتر ماست سر سفره انتظار می کشد.

نخندید ! این تراژدی نیست . درام هم نیست .

شاید اولیور را در رمان دیکنز بخاطر آن صحنه هنوز بخاطر داشته باشید.

همان صحنه دیگر!

آن زمان که با گوش های پایین افتاده و لب و دهن آویزان گفت :

یک کاسه سوپ بیشتر!

و بعد جماعت دور میزی که از آن بالا به هم می گویند :

 چی ؟ یک کاسه بیشتر؟ یک کاسه دیگر؟/ 0 نظر / 20 بازدید