باب بزرگ

Knockin' On Heaven's Door

Mama, take this badge off of me
I can’t use it anymore
It’s gettin’ dark, too dark for me to see
I feel like I’m knockin’ on heaven’s door

Knock, knock, knockin’ on heaven’s door
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door

Mama, put my guns in the ground
I can’t shoot them anymore
That long black cloud is comin’ down
I feel like I’m knockin’ on heaven’s door

Knock, knock, knockin’ on heaven’s door
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door

بکوب بر در بهشت

مادر این بی هویتی را از من بگیر

نمی توانم بیشتر از این ازش استفاده کنم

داره تاریک می شه، آن قدر که نمی توانم ببینم

حس می کنم شبیه کسی ام  که دارم بر در بهشت می کوبم

بکوب، بکوب، بکوب بر در بهشت

بکوب، بکوب، بکوب بر در بهشت

بکوب، بکوب، بکوب بر در بهشت

بکوب، بکوب، بکوب بر در بهشت

مادر، تفنگ ام را روی زمین بگذار

بیشتر از این دیگر نمی توانم به  آنها شلیک کنم

 آن ابر سیاه بزرگ داره پایین می آید

من احساس می کنم که بر در بهشت می کوبم

بکوب، بکوب، بکوب بر در بهشت

بکوب، بکوب، بکوب بر در بهشت

بکوب، بکوب، بکوب بر در بهشت

بکوب، بکوب، بکوب بر در بهشت

 

 

لینک ترانه

 

شناسنامه ترانه

بکوب بر در بهشت (Knockin’ on Heaven’s Door)

ترانه سرا و آواز : باب دیلان (Bob Dylan)

سال ساخت:1973

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید