# غزل_اراکده

کندو

شبی در هراتمیان مزرعه ای مرتفعموم اندود اشک گل های خشخاش خفته بودم  زنبور ها امانم ندادند  
/ 0 نظر / 23 بازدید