# غزل_اراکده

هنوز نامیراست !

  پر کرد آســــــــمان را ابـــــر سیـــــاه  ایــــــام بشکست  لیلی دهر مجنــــــون شـــهر را جام مستـــان و  میگساران کردنـــــــد روی پنـهــان میخانه خالـــــی  و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید