# غزل_اراکده

کندو

شبی در هراتمیان مزرعه ای مرتفعموم اندود اشک گل های خشخاش خفته بودم  زنبور ها امانم ندادند  
/ 0 نظر / 16 بازدید

هنوز نامیراست !

  پر کرد آســــــــمان را ابـــــر سیـــــاه  ایــــــام بشکست  لیلی دهر مجنــــــون شـــهر را جام مستـــان و  میگساران کردنـــــــد روی پنـهــان میخانه خالـــــی  و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید