دم دستی

 

DRAWING : JON ROSCETTI

حماقت :

بیماری مزمنی که علاجی جز  قبول تلخی داروی حقیقت ندارد.

 

 

__ حق با تو ست ولی من آنرا بارها و بارها نوشیده ام.


Stupidity is an ailment which have not but hear drugs gall for remedial.

/ 0 نظر / 6 بازدید