نجات یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithium

I'm so happy 'cause today
I found my friends
They're in my head
I'm so ugly, that's okay
'Cause so are you
Broke our mirrors
Sunday morning is everyday
For all I care
And I'm not scared
Light my candles, in a daze
'Cause I've found God

Yeah yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah yeah
Yeah

I'm so lonely, that's ok
I shaved my head
And I'm not sad
And just maybe
I'm to blame for all I've heard
I'm not sure
I'm so excited
I can't wait to meet you there
And I don't care
I'm so horny, that's okay
My will is good

Yeah yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah yeah
Yeah

I like it I'm not gonna crack
I miss you I'm not gonna crack
I love you I'm not gonna crack
I killed you I'm not gonna crack

I like it I'm not gonna crack
I miss you I'm not gonna crack
I love you I'm not gonna crack
I killed you I'm not gonna crack

I'm so happy 'cause today
I found my friends
They're in my head
I'm so ugly, but that's okay
'Cause so are you
Broke our mirrors
Sunday morning is everyday
For all I care
And I'm not scared
Light my candles in a daze
'Cause I've found god

Yeah yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah yeah
Yeah

I like it I'm not gonna crack
I miss you I'm not gonna crack
I love you I'm not gonna crack
I killed you I'm not gonna crack

I like it I'm not gonna crack
I miss you I'm not gonna crack
I love you I'm not gonna crack
I killed you I'm not gonna crack

 

لیتیوم

 من خیلی خوشحال.

واسه اینکه امروز من دوستانم را یافتم.

آنها توی سرم (فکرم)هستند

من خیلی زشت هستم

اما خب مشکلی نیست.

چرا که تو خیلی زشت تری.

تمام آینه هایمان را شکستیم

صبح یکشنبه ( مثل) هر روزه

برای چیزهایی که من بهشون اهمیت میدم

اما من نمی ترسم

شمع های من می درخشند

در این خیره ماندن (به آن) من خدا را یافتم

آری آری آری         آری آری آری

من خیلی تنهاهستم

ولی خب این مشکلی نیست

سرم را تراشیدم

تراشیدم سرم را

و غمگین نیستم وفقط ممکنه (باشم)

من بخاطر همه سرزنش می شوم شنیده ام ولی مطمئن نیستم

من خیلی هیجان زده شده ام

من نمی توانم بخاطر دیدنت اینجا منتظر بمانم

و برایم اهمیتی ندارد

من خیلی ح ش ری ام

اما بی خیال

مال من خوبه

آره آره آره        آره آره آره

(زمزمه همسرایان)

من اونو میخوام نمی خوام بشکنم

من نگرانتم نمی خوام بشکنم

من دوستت دارم نمی خوام بشکنم

من تورا کشتم نمی خوام بشکنم

من تورا کشتم نمی خوام بشکنم

من خیلی خوشحالم

 من خیلی خوشحال.

واسه اینکه امروز من دوستانم را یافتم.

آنها توی سرم (فکرم)هستند

من خیلی زشت هستم

اما خب مشکلی نیست.

چرا که تو خیلی زشت تری.

تمام آینه هایمان را شکستیم

صبح یکشنبه ( مثل) هر روزه

برای چیزهایی که من بهشون اهمیت میدم

اما من نمی ترسم

شمع های من می درخشند

در این خیره ماندن (به آن) من خدا را یافتم

آری آری آری.........آری آری آری

 

 

 

 

لینک ترانه

 

 

 

شناسنامه

ترانه لیتیوم کاری از گروه نیرواناست که توسط کرت کوبین (١٩۶٧-١٩٩۴) و کریست ناواسلیک در سال ١٩٩١ در آلبوم مهم نیستاجرا شده است.مایه این ترانه گرانج -ملغمه ای از  راک متال پانک-زیر مجموعه آلترناتیو راک است که توسط گروه نیروانا ابداء شده است.کوبین نوازنده امریکن گیتار و ناواسلیک نوازنده گیتار بیس است. شعر کار مشترکی از این دو و دیوید گروهل است .این گروه که در ١٩٨٧ تشکیل شد در ١٩٩۴ با ترکاندن سر کرت کوبین توسط خودش از هم پاشید. به شایعاتی که پشت سر کوبین هست کاری ندارم .زندگی خصوصی هر فرد به خودش مربوط است.نیروانا مفهومی در آیین بوداست که آخرین مرحلهٔ طریقت بودا و مقصد سلوک بودایی را توصیف می کند.این امر پس از گذشتن از ٨ مرحله در طریقت کمال یابی  بوداست. شاید معنی نیروانا از این عبارت بهتر بیان شود :

روح من از جهل و خطا و آز و میل ،نجات یافت و در این موجود نجات یافته معرفت به راه نجات پیدا شد ، لزوم زندگی دوباره از بین رفت ، حالت قدسی در رسید وظیفه به انجام آمد و من دانستم دیگر به این جهان باز نمی‌گردم.(بودا)

*ضمناً  گروه اونِسِنس کاری همنام با این ترانه  اجرا کرده است.

 

 

پسا نویشت:

١٧سالگی!بازنمی گردی. گاهی که در اوج معنای زمان، ساعات معنایی ندارند.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید