دکترین موسویسم

 

 

ده فرمان این‌ها بودند :

  1. به خدا اعتقاد داشته باشید.
  2. جز او کسی یا چیزی را نپرستیدتصویری یا مجسمه‌ای را به عنوان خدا نسازید به آن ارادت نورزید و آن را تعظیم نکنید.
  3. نام خدا را بیهوده نبرید.
  4. شبات نگه دارد یعنی در روز هفتم استراحت کنید.
  5. به والدین خود احترام بگذارید.
  6. قتل نکنید.
  7. زنا نکنید.
  8. دزدی نکنید.
  9. شهادت دروغ ندهید.
  10. به مال دیگری حسد نورزید.

 

ده فرمان جدید :

    1. اعتقاد مهم نیست مهم این است که  مایه  تیله وجود داشته باشد.

    2. نه وقتی جسیکا آلبا و مونیکا بلوچی و .... خدایی می کنند.

    3. بخدا قسم بجان مادرم به اسب حضرت عباس به پهلوی دریده به فرق شکسته ....

    4. اینجا خاورمیانه است بابا همیشه تعطیله .

    5. منظورت بزرگترهاست دیگه؟

    6. پاش بیفته آدم هم می کشند.

   7. میدونی هرکسی از این عمل یک تعبیری داره  و یک اسم روش میذاره...

   8. بسم الله بگی بقیه اش حله!

   9. بجان مادرم  آقام بچه ام خودم دیدم.

   10. مرتیکه جاکش قاچاق فروش  مادرش .. ام  و زنشو ...ام  دخترش ...ام

 یک ماشینی خریده . خواهر .... دهنشو ... و ...................................

ما احترام  -قبلی ها - رو نداریم چه برسه به -بعدی ها-.....

 

/ 0 نظر / 11 بازدید